Tot en met 6 april in ieder geval nog gesloten

Het NOC-NSF is een duidelijke nieuwsbron m.b.t. sport in Nederland. Zie https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport

"NOC*NSF wijst de sport in Nederland er op dat het t/m 6 april verboden is sportclubs open te houden"

"Het verbod om sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden, open te stellen, geldt nog steeds in ieder geval tot en met 6 april. NOC*NSF is met het ministerie van VWS in overleg wat een en ander praktisch betekent, bijvoorbeeld voor sporten in de buitenruimte en voor de competities."

Op 31 Maart krijgen we waarschijnlijk te horen hoe de periode na 6 april eruit zal zien.