Contributie

logo mgc_fullcolorDe contributie voor lidmaatschap van MGC Oirschot bedraagt met ingang van 1 januari 2018:

Sportleden € 100,- per jaar
Recreantleden € 75,- per jaar
Donateurs € 11,- per jaar

De contributie dient voor 31 januari van het lopende jaar te zijn overgemaakt op de bankrekening van MGC Oirschot.

Indien u lid of donateur van onze vereniging wilt worden, neem dan contact op met iemand van het bestuur.