Uitnodiging ALV 16 maart 2011

Langs deze weg nodigen wij alle leden en donateurs van MGC Oirschot van harte uit om onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij te wonen.

Datum: woensdag 16 maart 2011
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Clubhuis MGC Oirschot "De Laatste Hindernis"

 

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Kascommissie: bevindingen en goedkeuring
4. Financieël verslag 2010 door penningmeester
5. Bestuursverkiezing:

Secretaris: Aftredend en herkiesbaar; Hans Verkooijen
Overige kandidaten voor deze bestuursfunctie kunnen zich tot een ½ uur voor de vergadering melden bij het bestuur.

6. Competitie 2011
I. Interne competitie
II. Teamcompetitie
III. Toernooien en andere wedstrijden
7. Exploitatie 2011
8. Rondvraag
9. Sluiting

 

Tot 16 maart 2011,
Bestuur MGC Oirschot